Wyjątkowe miejsce, wyjątkowa akcja, wyjątkowa młodzież

Uczestnicy akcji po zakończonej pracy
Uczestnicy akcji po zakończonej pracy

Miesiąc przed dniem Wszystkich Świętych młodzież dwóch siemianowickich szkół – II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki i Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki posprzątała najbardziej odosobnione miejsce pochówku w mieście, czyli cmentarz choleryczny na Przełajce.

Mateja opiekuje się cmentarzem od 2008 roku.

W tym roku akcja miała wyjątkowy charakter. Po raz pierwszy wzięły w niej dwie szkoły. Pięćdziesięciu młodych ludzi pod opieką nauczycieli i rodziców – Beaty Faszyńskiej-Adamczak i Adama Balona z II LO oraz Joanny Painty i Betiny Ogon z SP 3 wycinało odrosty drzew, wyrywało siewki, kosiło pleniącą się nawłoć, trawy i pokrzywy.

W wyniku sprzątania teren morowego cmentarza został wyczyszczony i odsłonięty spod pokrywy porastających go chaszczy.

Dla młodych ludzi, uczestników tej akcji była to dobra lekcja związków z ich małą ojczyzną.

Jednocześnie to początek cyklu terenowych działań obu szkół. Najbliższe wyjście niebawem!

(UM / Adam Balon, II LO)

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika