3 marca 2018 roku odbył się po raz IX kongres Związku Górnośląskiego w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.
Na kongresie przyjęto niezwykle ważną rezolucję:

„W roku obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości Górny Śląsk przypomina społeczeństwu polskiemu o ogromnym wkładzie tego regionu w odbudowę i rozwój kraju, zwłaszcza po 1922 roku roku.
To górnośląski przemysł sprawił, że Polska, dotychczas kraj rolniczy, stała się państwem z nowoczesnym, szeroko rozwiniętym przemysłem, w którym pracował wyszkolony na poziomie europejskim robotnik i inżynier.
Taki bieg historii nadał człowiek, który jest szanowany jako bohater narodowy w Polsce i na Górnym Śląsku, Wojciech Korfanty. Ten mąż stanu, który walczył słowem i uważał, ze „wojna jest ostatnim argumentem w dyplomacji” osiągnął wielki sukces i doprowadził do przyłączenia znaczącej części Górnego Śląska do Polski.
Polska nie tylko nie doceniła tego czynu. Polska Wojciecha Korfantego więziła, skazała na wygnanie, a jego śmierć jest do dzisiaj niewyjaśniona.
Dzisiaj, w setną rocznicę odzyskania niepodległości Górny Śląsk upomina się o swojego bohatera, polskiego bohatera, który jako jedyny z twórców naszej niepodległości nie posiada pomnika w Warszawie.. Polska jest mu winna ten pomnik, jako dyktatorowi III Powstania Śląskiego i jako jednemu z organizatorów Powstania Wielkopolskiego.
Tego pomnika oczekuje Górny Śląsk, a jego imieniu – Związek Górnośląski.”

Jednak powodem jego zwołania była sprawy statutowe. Kongres jest najwyższą władzą Związku Górnośląskiego – najstarszej i największej organizacji regionalnej działającej na Śląsku i zbiera się co cztery lata, aby wybrać prezesa oraz członków Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Związku. W obradach uczestniczyło 187 delegatów reprezentujących 41 kół oraz Bractw.
Na Kongresie Związku Górnośląskiego został wybrany na kolejną kadencję prezesa na lata 2018 – 2022 – Grzegorz Franki, który był jedynym kandydatem.
Przypomnijmy, iż G. Franki był współtwórcą pomysłu Śląskiej Partii Regionalnej, będąc członkiem Platformy Obywatelskiej.
Związkowi Górnośląskiemu, jako organizacji apolitycznej ta polityczna schizofrenia nie przeszkadza.
Niestety wśród członków nowowybranego Zarządu (13 osób) nie ma przedstawiciela Siemianowic Śląskich.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu