Uwaga, rodzice dzieci sześcioletnich

dziecko

Wydział Edukacji przypomina rodzicom, o konieczności informowania w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego jeżeli jest ono spełniane przez uczęszczanie do przedszkola lub szkoły za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej oraz przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.

Obwody szkół ustala Uchwała nr 86/2019 Rady Miasta w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy Siemianowice Śląskie, a także określenia granic obwodów tych szkół od dnia 1 września 2019 r. częściowo zmieniona Uchwałą Rady Miasta nr 108/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. dostępna na stronie BIP Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.

autor: Małgorzata Kryś (UM Siemianowice)

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika