Uchwała krajobrazowa – By przestrzeń publiczna nie straszyła brzydotą

siemianowicka ulica
Siemianowickie ulice – gdy chodzi o reklamy - nie wygladaja najgorzej, co znaczy, że nie przydałoby się ukrócic dowolność jaka obecnie wystepuje w ich kolorystyce, wielkosci, czy – mówiąc ogólnie – guście osób zlecających wykonanie szyldów.

23 listopada br. podjęta została uchwała Rady Miasta Siemianowic Śląskich otwierająca drogę do uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

To oczywiście dopiero pierwszy krok we wprowadzeniu ładu estetycznego w przestrzeń publiczną, do końcowego efektu droga jeszcze daleka.

(WRM UM)

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika