Siemianowice: Wybiegły dzieci ze szkoły…

Koniec roku szkolnego w siemianowicach
Gmachy szkolne jak zwykle podczas wakacji będą poddane większym lub mniejszym remontom. Zespół Szkół „Meritum” zostanie zmodernizowany termicznie.

W miniony piątek (25 czerwca) w szkołach rozdano świadectwa, kończąc rok szkolny 2020/21.

Wakacje rozpoczęło w Siemianowicach Śląskich 6 029 uczniów.

Spośród nich 287 absolwentów szkół średnich kończy edukację w Siemianowicach, zaś 497 uczniów klas pierwszych szkół podstawowych otrzymało swe pierwsze szkolne świadectwo.

Niestety 142 uczniów nie otrzymało promocji do następnej klasy.

Trzeba jednak dodać, że 1440 uczniów (blisko 23%) siemianowickich szkół uzyskało średnią ocen rocznych co najmniej 4, 75, każdy z nich otrzymał świadectwo z wyróżnieniem.

Siemianowicach Śląskich jest 12 szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto (w tym specjalna i dla dorosłych) oraz 11 szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto (w tym branżowa I stopnia specjalna, przysposabiająca do pracy, liceum ogólnokształcące dla dorosłych).

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu