Siemianowice starają się o 49 mln zł z Unii Europejskiej – Do sztambucha dla eurosceptyków

Ponad 49 mln zł to kwota, którą chcą pozyskać Siemianowie Śląskie ze środków Unii Europejskiej inwestycje w mieście.
Ponad 49 mln zł to kwota, którą chcą pozyskać Siemianowie Śląskie ze środków Unii Europejskiej na inwestycje w mieście.

Pieniądze przeznaczone maja zostać na wsparcie działań związanych z efektywnością energetyczną budynków publicznych czy mieszkalnych, kulturą, mobilnością miejską, zintegrowanym transportem czy bioróżnorodnością.

Ponad 49 mln zł to kwota, którą chcą pozyskać Siemianowie Śląskie ze środków Unii Europejskiej na inwestycje w mieście.

We wtorek, 18 kwietnia br., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego odbyło się walne zebranie Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (ZGiPSC) – którego członkiem jest również miasto Siemianowice Śląskie.

Podczas posiedzenia przyjęto Strategię Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r., wraz z listą inwestycji, zgłoszonych przez gminy subregionu do dofinansowania.

Ponadto przedstawiciele Zarządu Województwa Śląskiego oraz związku subregionu podpisali porozumienie w sprawie przygotowania i realizacji instrumentu ZIT w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027.

Oznacza to, że do gmin i powiatów zrzeszonych w ZGiPSC trafi pula środków w wysokości ponad 2,4 mld zł na realizację projektów inwestycyjnych.

Do Siemianowic Śląskich może trafić ponad 49 mln zł na wsparcie działań związanych z efektywnością energetyczną budynków publicznych czy mieszkalnych, kulturą, mobilnością miejską, zintegrowanym transportem czy bioróżnorodnością.

Ogromny strumień wsparcia będzie przeznaczony na rzecz sprawiedliwej transformacji, dzięki czemu w gminie, na terenie dawnej hałdy kopalnianej KWK Siemianowice w Michałkowicach, powstanie farma fotowoltaiczna.

(BP UM)

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika