Siemianowice Śląskie. 429 milionów do wydania w rok

Na ostatniej w tym roku sesji Rady Miasta uchwalono rzecz najważniejszą, która „ustawia” działania urzędu i miejskich instytucji w przyszłym roku, czyli budżet Siemianowic Śląskich na 2022 rok.

Wiemy więc, że do wydania będzie 428 877 827,99 zł. Jest to więcej niż uchwalono na rok 2021 o 2%, co przy inflacji stanowi de facto spadek. Trudno więc mówić o rozwoju.

Jak podano 76 mln zł przeznaczono na inwestycje (ale przypomnijmy, że w Siemianowicach za inwestycje uznaje się obłożenie styropianem wiekowych budynków). To jedyna kwota, którą w komunikacie wyodrębniono.

Jak podzielono pozostałe 82% budżetu jeszcze nie wiemy.

Wiemy nieco więcej o dochodach Siemianowic, które wyliczono na 2022 rok w kwocie 397 359 460,99 zł.

Różnicę pomiędzy zaplanowanymi wydatkami a zaplanowanymi dochodami, wynoszącą 31 518 367 zł pokryje się z wyemitowanych obligacji (na kwotę 9 000 000 zł), z kolejnego kredytu (5 000 000 zł, więc zadłużenie miasta niewiele się zmniejszy), niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (14 217 604 zł – tu z kolei warto byłoby podać, czego nie zrobiono w mijającym roku i dlaczego) oraz wolnych środków (3 300 763 zł).

W głosowaniu  wzięło udział 20 radnych. Za uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2022 rok opowiedziało się 18 radych, a 2 wstrzymało się od głosu.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu