Siemianowice: Godzina policyjna w Sylwestra jest bezprawna

Siemianowice: Godzina policyjna w Sylwestra jest bezprawna

Prawo trzeba umieć wprowadzać

Rząd nieudaczników co jakiś czas postanawia wprowadzić jakiś zakaz. Ostatnio postanowił o wprowadzeniu godziny policyjnej w Sylwestra 2021.

Prof. Marek Chmaj, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego oraz prawa administracyjnego, od 2019 wiceprzewodniczący Trybunału Stanu tak ocenił ten zamysł:

Zapowiadane wprowadzenie zakazu przemieszczania sie z 31 grudnia 2020 r. na 1 stycznia 2021 r. będzie niezgodne z Konstytucją, zatem nie będzie obowiązywać.

Uzasadnienie:

Minister Zdrowia Adam Niedzielski ogłosił, że będzie wprowadzony zakaz przemieszczania sie od godz. 19:00 31 grudnia 2020 r. do 6:00 1 stycznia 2021 r.

Konstytucja w art. 52 ust. 1 wskazuje, że „każdemu zapewnia się wolność poruszania po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

W ust. 3 tego artykułu zastrzeżono, że wolność ta może podlegać ograniczeniom określonym w ustawie.

Z kolei w art. 31 ust. 3 podkreślono, że ograniczenia w zakresie korzystania z wolności konstytucyjnych nie mogą naruszać „istoty tych wolności”.

Powstaje zatem pytanie kiedy ustawa może ograniczyć wolność poruszania się? Odpowiedź na to pytanie daje art. 233 ust. 1 Konstytucji, gdzie pozwolono, aby ustawa określająca zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w stanie klęski żywiołowej dotyczyła także określonej w art. 52 ust. 1 wolności poruszania się.

Konkluzje:

1. Zapowiadanie ograniczenia wolności poruszania się są możliwe tylko i wyłącznie w stanie klęski żywiołowej,

2. Niezależnie od tego, czy „godzina policyjna” będzie wprowadzona w drodze ustawy czy rozporządzenia, akt taki będzie rażąco niezgodny z Konstytucją (chyba, że będzie wprowadzony stan klęski żywiołowej),

3. To kolejne, nielegalne ograniczenie naszych konstytucyjnych wolności i praw, nie może w stosunku do nas rodzić negatywnych skutków prawnych, z uwagi na oczywistą niezgodność z Konstytucją RP.

4. I na koniec moja osobista konkluzja: nikogo nie zachęcam i nie podżegam, ale ja osobiście deklaruję, że dla ochrony naszych wolności, nie podporządkuję się ograniczeniom nielegalnej „godziny policyjnej”.

Podajemy ten fachowy komentarz będący jednocześnie oceną (nie)przestrzegania Konstytucji przez państwowych urzędników, także po to, by uświadomić wszystkim, że nie chodzi tu tylko o zatrzymanie nas w domu w noc sylwestrową.

Tak naprawdę to ciągłe testowanie, co można zrobić ze społeczeństwem na podstawie prawa powielaczowego.

Teraz minister zdrowia zapowiada wprowadzenia „prawa” o ograniczeniu swobód obywatelskich.

Ta spirala niepraworządności doprowadzić może do sytuacji, że naczelnik wydziału urzędu miejskiego postanowi ogłosić zakaz wychodzenia z domu w dni parzyste płci męskiej, w nieparzyste żeńskiej (lub na odwrót) dla ich bezpieczeństwa.

Za komuny wystarczyło mieć dostęp do powielacza (poprzednik kserografu) by „opublikować” najbardziej bzdurny zakaz czy nakaz. Teraz wystarczy to ogłosić w telewizji. Ot prawodawstwa w wykonaniu Prawa i Sprawiedliwości.

PS.

Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk zapowiedział, że złamanie nowych zasad będzie surowo karane. Ciekawe na jakiej podstawie…

Foto – wizualizacja Sylwester 2020 Siemianowice / Wspominki  – Jak minął Sylwester 2019/2020

Tagi:
Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika