Są pieniądze na dopłaty do zakupu węgla – Dodatek węglowy Siemianowice Śląskie 2022

bryłki węgla
Węgiel zwano „czarnym złotem”, teraz mając nawet złoto (czy dopłaty) nie zawsze uda się go kupić. Po prostu go nie ma.

Palący paliwem innym niż węgiel – także ci, którzy ponieśli koszty wymiany pieców węglowych na gazowe – na razie muszą poczekać na łaskawość jaśnie panującego PiS-u.

Najpierw zapowiedziano na czwartek 22 września zgodnie z harmonogramem kolejną XLVIII Sesję Rady Miasta Siemianowice Śląskie.

Potem jednak okazało się, że konieczne jest pilne zwołanie sesji nadzwyczajnej, więc termin tej XLIX ustalono na wtorek 20 września.

Tak więc sesja z wyższym numerem odbyła się przed tą, z mniejszym. Trochę to dziwne, aczkolwiek całkowicie zrozumiałe, zważywszy powód.

W miniony wtorek (20 września) w trybie zdalnym odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta. Celem zwołania obrad było przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok, dotyczących finansowania zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego.

Jej celem było przyjęcie zmian w budżecie Siemianowic, tak, by można było zaksięgować transzę pieniędzy przeznaczonych na dopłatę do zakupu węgla.

Siemianowice na razie pozytywnie rozpatrzyły 1/3 wniosków o dopłatę do zakupu węgla (Dodatek węglowy 2022)

Tak więc wiemy, że 11 mln 322 tys. złotych będzie niedługo wypłacanych, jeśli tylko wnioskodawcy spełnią kryteria. Kwota ta wystarczy dla 3774 wnioskodawców. Mniej więcej tyle jest też złożonych wniosków, z czego pozytywnie rozpatrzono ok. 33%.

Foto – Węgiel zwano „czarnym złotem”, teraz mając nawet złoto (czy dopłaty) nie zawsze uda się go kupić. Po prostu go nie ma.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika