Przysięga żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej

30.11.2018 - Gliwice Wojska Obrony Terytorialnej Petla taktyczna 13 SBOT Fot. Irek Dorozanski
30.11.2018 - Gliwice Wojska Obrony Terytorialnej Petla taktyczna 13 SBOT Fot. Irek Dorozanski

Blisko 100 osób, które przeszły szkolenie podstawowe Wojsk Obrony Terytorialnej wypowiedziało w niedzielę słowa Roty.
To ostatnia w tym roku przysięga wojskowa „terytorialsów” w województwie śląskim. Przysięgając
służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej oraz bronić jej niepodległości i granic podejmą jednocześnie wyzwanie jakim będzie dla nich trzyletnie szkolenie.
Uroczystość odbyła się na terenie jednostki wojskowej w Gliwicach w minioną niedzielę.

Obecnie w WOT służbę pełni już ponad 16 tys. żołnierzy, w tym 13,3 tys. ochotników oraz 2,7 tys. żołnierzy zawodowych. W 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej odbyły się już trzy szkolenia podstawowe tak zwane „szesnastki” i wyrównawcze dla osób, które już wcześniej służyły w wojsku i składały przysięgę.

W sumie po niedzielnej przysiędze w województwie śląskim służyć będzie ponad 400 żołnierzy OT. Ponad 50 % z nich jest między 31 a 40 rokiem życia. Średnia wieku to 33 lata. Każdy z nich jest pełen pasji, które rozwija w życiu prywatnym.
Służba w WOT wciąga całe rodziny – czego dowodem jest małżeństwo, które razem przeszło ostatnie w tym roku szkolenie podstawowe. Części z naszych żołnierzy zdecydowała się wstąpić do WOT w ślad za najbliższą rodziną – żonami, mężami, braćmi czy kuzynami.

Wojska Obrony Terytorialnej jako piąty rodzaj sił zbrojnych powstały z początkiem 2017 roku. Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT będzie wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią stanowić będzie siłę wiodącą.

Na zdjęciach ostatnie w tym roku szkolenie podstawowe w 13. Śląskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu