Projekt zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siemianowice Śląskie”

plan miasta

Szanowni Państwo, informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siemianowice Śląskie” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

Projekt będzie wyłożony w dniach od 5 lipca 2022 r. do 26 lipca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ulicy Michałkowickiej 105, w Wydziale Rozwoju Miasta (pok. 112) w godzinach pracy Urzędu:

1) poniedziałek: 7.00–17.00;

2) wtorek -czwartek: 8.00–16.00;

3) piątek: 8.00–14.00.

W dniu 5 lipca 2022 r. wraz z rozpoczęciem wyłożenia do publicznego wglądu udostępnione zostaną dokumenty oraz szczegółowe informacje.

(UM)

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika