Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu dzielnicy Srokowiec

urząd miasta siemianowice

Od 5 kwietnia 2022 r. do 27 kwietnia 2022 r. wyłożony jest do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Srokowiec w Siemianowicach Śląskich” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Szczegóły, w tym zasady organizacji dyskusji publicznej oraz termin wnoszenia uwag zostały opisane w treści ogłoszenia dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej:

https://eurzad.finn.pl/msiemianowice/#!/rejestr/823127

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu