Poznamy Raport o stanie Siemianowic

Poznamy Raport o stanie Siemianowic

W najbliższy czwartek (18 czerwca) odbędzie się kolejna XX sesja Rady Miasta. Tym razem radni obradować będą w Parku Tradycji. W porządku obrad spomiędzy kilkunastu punktów najważniejszy wydaje się ten, w którym przedstawiony zostanie raport o stanie Miasta Siemianowice Śląskie za rok 2019. Po debacie nad nim głosowane będzie udzielenie Prezydentowi Miasta Siemianowice Śląskie wotum zaufania. Po tym głosowaniu odbędzie się następne; w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta, to z kolei jest związane ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Radni przyjmą także (miejmy nadzieję) dwie uchwały w sprawie nadania nazwy dla dwóch ulic.

Ciekawie zapowiada się także punkt, który brzmi; „Walka ze smogiem w kontekście możliwości budżetowych miasta”

(Fot. UM Siemianowice)

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika