Policjanci ocenili, policjantów oceniają / liczby 2018

policjant

Coroczną odprawę roczną rozpoczął insp. Dariusz Kopeć, szef siemianowickich policjantów. Zreferował on również wyniki uzyskane przez poszczególne komórki. Komendant podziękował swoim policjantom za profesjonalizm i zaangażowanie. To właśnie wiedza, doświadczenie oraz indywidualne możliwości policjantów jak i dyscyplina służbowa wpływają na jakoś, która przekłada się na uzyskane wyniki w 2018 roku. Komendant podziękował władzom miasta, prokuraturze, sądowi, straży pożarnej, straży miejskiej za współpracę w budowie bezpieczeństwa w mieście.

Jednak czasem medialny obraz jest odmienny od oficjalnego. Pod koniec minionego roku prawie niezauważenie przemknął ranking ułożony (najprawdopodobniej) przez portal polskazachwyca.pl. Według tegoż rankingu Siemianowice Śląskie były najniebezpieczniejszym miastem w Polsce w 2017 r. (ciekawe dlaczego czekano lub ujawniono takie zestawienie). Odnotowano bowiem w mieście aż 35,5 popełnionych przestępstw na tysiąc mieszkańców. Warto dodać, że zaważyła tzw. sprawa „listonosza”.

Statystyka to precyzyjna nauka, tak bardzo, że źle podane dane mogą być błędnie zinterpretowane. Zależy bowiem co i do czego się porównuje. W zestawieniu za wspomniany rok 2017 nie ma odniesienia do lat poprzednich, nie można więc poznać tendencji (wzrostu czy spadku) ani kategorii przestępstw (czy także z wykroczeniami?). Nie ma również odniesienia do skali wojewódzkiej.

Tak więc nie komentując danych z nieprecyzyjnego rankingu postanowiliśmy podać dane uzyskane u źródła, czyli w siemianowickiej Komendzie Policji (dziękujemy!)

Oto dane za rok 2017 i 2018 z 7 podstawowych kategorii tj.: kradzież cudzej rzeczy, kradzież pojazdu, kradzież z włamaniem, bójki i pobicia, uszczerbek na zdrowiu, przestępstwa rozbójnicze, zniszczenia mienia

2018 rok

2017 rok

wszczęte

402

479

stwierdzone

566

440

wykryte

277

181

% wykrytych

40,1

37,9

w 2018 roku nie odnotowano żadnych zabójstw

Zdarzenia drogowe

2018

2017

Wypadki

25

32

Kolizje

370

369

W województwie w 2018 roku odnotowano ogółem 56 824 zdarzeń drogowych w tym 3064 wypadków i 53760 kolizji.

2018

2017

Wypadki z winy kierujących

12

13

z winy pieszych

1

1

Zdarzenia drogowe spowodowane przez kierujących pod działaniem alkoholu

2018

2017

Wypadki

0

1

Kolizje

6

5

W województwie w 2018 roku wypadków spowodowanych przez kierujących pod działaniem alkoholu było 145, a kolizji 976.

Funkcjonariusze KMP Siemianowice Śl. przeprowadzili w 2018 roku 51 443 badań na zawartość alkoholu u kierujących.

Ujawnieni kierujący pod działaniem alkoholu w 2018 roku to ogółem 214, w tym większość – było ich 124 – stanowią… rowerzyści.

Zatem jakie wnioski? Otóż tu tez nie ma precyzyjnych danych. Socjologowie rozróżniają bowiem poziom przestępczości od poczucia bezpieczeństwa. A te dwa parametry mogą się drastycznie różnić w tym samym środowisku.

Opr. GG

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika