Podsumowanie działań SMOG

rura wydechowa

Smog to nie tylko efekty domowych palenisk kuchennych czy ogrzewania węglem To także, a czasem przede wszystkim, wynik korzystania z samochodów. Właśnie kontroli pojazdów napędzanych silnikami spalinowymi przeznaczona była akcja policji w całym kraju. Nas interesują jej lokalne wyniki.

W Siemianowicach drogówka przeprowadziła 88 kontroli pojazdów i zatrzymała 7 dowodów rejestracyjnych. Funkcjonariusze ujawnili ponadto 25 wykroczeń związanych z niewłaściwym stanem technicznym, nieprawidłowym przewożeniem ładunku, jazdą bez świateł i pasów bezpieczeństwa oraz bez wymaganych dokumentów. Działania te pozwoliły na wyeliminowanie z ruchu drogowego niesprawnych pojazdów zagrażających bezpieczeństwu oraz nadmiernie zanieczyszczających środowisko naturalne.

Akcja miała również charakter edukacyjny. Policjanci przypominali kierującym, że dający się we znaki smog, to również „zasługa” niesprawnych technicznie pojazdów emitujących spaliny o nadmiernej toksyczności.

Podczas prowadzonych działań mundurowi używali przyrządów kontrolno-pomiarowych do stwierdzenia naruszenia wymagań ochrony środowiska.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu