Perłowe Siemianowice Śląskie i ich włodarz

Adam skowronek sekretarz siemianowic
Po odbiór prestiżowej – ponoć – nagrody Prezydent delegował Adama Skowronka, sekretarza miasta ( na zdjęciu drugi z prawej)

1 czerwca, w trakcie trwającego w Gdyni kongresu „Perły Samorządu” ogłoszono wyniki rankingu miast i gmin realizowanego po raz 11 przez Dziennik Gazetę Prawną przy merytorycznym partnerstwie PwC Poland.

I po raz kolejny kapituła rankingu wysoko oceniła nasze miasto jak i Prezydenta Miasta Rafała Piecha.

Spośród gmin miejskich do 100 tysięcy mieszkańców Siemianowice Śląskie uplasowały się na 10 miejscu, natomiast Prezydent Rafał Piech znalazł się na miejscu 6.

Perły Samorządu to unikatowy ranking. Oprócz najlepszych miast i gmin w całej Polsce, kapituła wybiera najlepszych włodarzy – prezydentów, burmistrzów i wójtów. Specjaliści oceniają sprawność organizacyjną samorządów, ich aktywność w zakresie rozwijania usług dla mieszkańców oraz wysiłek, jaki podejmują, aby zapewnić im dobre życie.

Włodarzy sprawdzają pod kątem umiejętności zarządzania gminą, otwartości na dialog społeczny i potrzeby mieszkańców. Do udziału w rankingu zaproszone zostały wszystkie polskie miasta i gminy, a ocenie podległy działania podejmowane w 2022 roku.

Tyle komunikat. Wcześniej nie było żadnej informacji o przystąpieniu do rankingu, jakie dane i komu zostały udostępnione, kto tworzy kapitułę, która sprawnie i rzetelnie oceniała „sprawność organizacyjną samorządów, ich aktywność w zakresie rozwijania usług dla mieszkańców oraz wysiłek, jaki podejmują, aby zapewnić im dobre życie”.

Do rankingu zaproszono wszystkie miasta, ale nie podano, ile przyjęło zaproszenie.

Chcielibyśmy też wiedzieć – niestety nawet na stronach organizatorów tych informacji nie znaleźliśmy – ile miast oceniano, w jakim trybie, w jakim okresie czasu, jak wyglądała punktacja (jeśli była, oprócz uznania „kapituły”) itp.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika