Panel z prof. A. Gierkiem

panel z profesor A. Gierek

Lewica z „Solidarnością”

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA – W PROCESIE ZMIAN

9 lutego 2018 roku w siedzibie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” (Katowice, ul. Floriana 7) odbyło się kolejne spotkanie na temat dyrektywy dotyczącej efektywności energetycznej. Inicjatorem panelu dyskusyjnego „Efektywność energetyczna – w procesie zmian” był profesor Adam Gierek- poseł do Parlamentu Europejskiego, poseł sprawozdawca dyrektywy unijnej regulującej nowe rozwiązania w tej kwestii.

Zebranych powitał i wygłosił słowo wstępne Kazimierz Grajcarek – przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”.

Podczas swego wystąpienia prof. Adam Gierek powiedział m.in.: – Grupa Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim, od dawna forsuje nierealną konieczność zwiększenia ograniczania użytkowania energii w UE do 2030 roku o 40% w stosunku do roku 2005, czego jestem od początku zdecydowanym przeciwnikiem. Ci, którzy to proponują, to zwyczajni hipokryci, bowiem równocześnie zgłaszają oni bardzo prospołeczne poprawki, mające na celu walkę z ubóstwem energetycznym.

Opowiadam się za zrównoważonym rozwojem i sądzę, że przedstawiciele naszego rządu w Radzie Europejskiej doskonale odróżniają semantyczne różnice pomiędzy ograniczaniem energii a efektywnością jej użytkowania. Moje propozycje na szczeblu PE miały stanowić antidotum na narzucany nam system EU ETS. Okazały się swoistym „rozpoznaniem w boju”, jakby to określili wojskowi, ujawniły się bowiem prawdziwe intencje krajów członkowskich.”

W trakcie dyskusji praktycy i teoretycy działający w obszarze energetyki zwracali uwagę przede wszystkim na to, że oszczędności nie należy utożsamiać z efektywnością energetyczną. Efektywność nie oznacza także w sto procentach przejścia na tzw. OZE, czyli odnawialne źródła energii, a lepsze i bardziej wydajne wykorzystywanie paliw tradycyjnych w tym węgla kamiennego.

To ostatnie możliwe będzie dzięki wdrażaniu nowej techniki i technologii. Zwracano uwagę również na to, że zmiany należy zacząć od wprowadzenia w większym niż do tej pory zakresie termomodernizacji budynków, w tym budynków jednorodzinnych.

Przedstawiciele Regionu „Solidarności” zadeklarowali chęć współpracy z biurem profesora Adama Gierka w obszarze energetyki. Ich zdaniem decydującego głosu w tej kwestii nie mogą mieć niekompetentni politycy, a wdrożenie nowych technologii i termomodernizacji tworzy miejsca pracy, które to zjawisko pochwalają związkowcy.

 

 

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu