Odpady – obowiązek rejestracji dla przedsiębiorców

śmieci w siemianowicach

Do dzisiaj (31 grudnia 2019 r.) niektórzy przedsiębiorcy mieli obowiązek zarejestrowania się w BDO, czyli bazie danych o produktach i opakowaniach.

W związku z licznymi wątpliwościami, których przedsiębiorców obowiązek ten dotyczy, Ministerstwo Klimatu na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, wydał objaśnienia dotyczące stosowania przepisów art. 50 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w zakresie obowiązku uzyskania wpisu w Rejestrze-BDO przez wytwórców odpadów będących mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami.

Tekst objaśnień dostępny jest pod adresem https://bdo.mos.gov.pl/news/objasnienia-prawne-ministra-klimatu-dotyczace-obowiazku-rejestracji-w-bdo/

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika