O 100-leciu ZHP na zbiórce Harcerskiego Instruktorskiego Kręgu Seniora „Czarne Diamenty”

17 października 2018 r. nasz Harcerski Instruktorski Krąg Seniora z druhem Komendantem Marianem Cichoniem na czele zebrał się, aby uczcić 100-lecie Związku Harcerstwa Polskiego. Zbiórkę prowadził zastęp V.

Po odśpiewaniu Hymnu Harcerskiego członkowie tego zastępu przedstawili rys historyczny powstania i działalności ZHP przeplatając piosenkami harcerskimi związanymi z danym wydarzeniem, do których przygrywali na gitarze dh. Bożena i dh Andrzej.

Trudno w kilku zdaniach zmieścić 100 lat. Wiadomości zostały więc podzielone na części.:

I. Powstanie ruchu harcerskiego.

– Lata 1909- 1911 gdy Andrzej Małkowski na wzór skautów Baden- Powella tworzy pierwsze drużyny skautowe we Lwowie,

– 1 listopada 1916 r. powstaje Związek Harcerstwa Polskiego, który przyjmuje Krzyż harcerski i Lilijkę jako oznaki organizacyjne,

– 1-2 listopada 1918 r. na zjeździe w Lublinie postanowiono utworzyć wspólny Związek Harcerstwa Polskiego ze wszystkich polskich ośrodków skautowych.

II. Udział harcerek i harcerzy w I wojnie światowej – Orlęta Lwowskie, w powstaniu wielkopolskim, w trzech powstaniach śląskich, w wojnie polsko -bolszewickiej, plebiscytach na terenach spornych i II wojnie światowej.

III. Harcerstwo po wojnie – jego praca na rzecz odbudowy zniszczonego kraju w ramach Harcerskiej Służby Polsce i zmagania z systemem komunistycznym.

IV. Rozkwit harcerstwa po roku 1956.

Najbardziej interesowały zebranych wiadomości i nazwiska związane z naszym miastem :

– pierwszą drużynę harcerską im. Andrzeja Małkowskiego w Bytkowie założył dh Paweł Wróbel dnia 1 lipca 1923 r.

Szybko rozwija się ruch młodych harcerzy nie tylko w Bytkowie, lecz także w okolicznych miejscowościach : Siemianowicach, Michałkowicach, Wełnowcu i w Chorzowie.

W 1926 r. powołana została w Bytkowie Komenda Hufca. Na tych terenach w czasie II wojny światowej działa silny ruch oporu. Ginie 12 harcerzy z Bytkowa i Michałkowic między innymi hm Józef Skrzek i Paweł Wójcik., 22 letni Ryszard Kot z 7 drużyny Harcerzy w Michałkowicach – uwieczniony na Pomniku Harcerzy w Katowicach i inni.

Po wojnie harcerstwo w Bytkowie wznawia działalność. Młodzież prowadzą druhowie : Ernest Ceglarek, Paweł Paprotny, Ernest Sładkowski, Ryszard Laski i Wincenty Becker.

Harcerze włączyli się do odbudowy kraju i zagospodarowywania ziem zachodnich w ramach Harcerskiej Służby Polsce.

Harcerstwo w Siemianowicach posiada wieloletnie tradycje wypracowane głównie przez kadrę instruktorską. Przykładem niech będą takie postacie, jak: hm. Józef Skrzek, Jan Anders, hm. Stanisław Dykta, hm. Teodor Okoń, hm. Walerian Kamiński .

W 1964 roku komendantem Hufca ZHP w Siemianowicach zostaje dh Marian Cichoń, który przy pomocy Komitetu Honorowego, na czele którego stał Minister Górnictwa i Energetyki Jan Mitręga, doprowadza do budowy Domu Harcerza w Bytkowie.

W lutym 2000 r. powstaje Harcerski Instruktorski Krąg Seniora a jego komendantem zostaje dh hm. Antoni Sonsala, a po jego śmierci wieloletni instruktor ZHP, były komendant Hufca Siemianowice Śląskie, dh hm. Marian Cichoń, który pełni tę funkcję do dzisiaj.

Działalność tego Kręgu ma na celu podtrzymywanie więzi, wpojonych tradycji harcerskich oraz przekazywanie młodszym pokoleniom harcerzy umiłowania Ojczyzny, pieśni harcerskiej i tradycji.

Po części oficjalnej długo jeszcze przy dźwiękach gitar dh. Bożeny , dh. Karola, dh. Andrzeja i dh. Antosia rozbrzmiewała harcerska piosenka.

Szkoda, że na tak ważnej dla harcerzy zbiórce nie mogło być sztandaru Kręgu. Dziękuję druhnom zastępowym, że uhonorowały spotkanie przynosząc proporce zastępów. Spotkanie zakończył braterski krąg.

red. phm. Zosia, fot. hm. Gizela

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika