Nożyce się odezwały? zaciszne zakątki Siemianowic

śmieci w siemianowicach

Pisaliśmy już o problemie bezkarnie wyrzucanych odpadów w zacisznych zakątkach Siemianowic.

Było to 26 kwietnia, po sygnałach od naszego czytelnika, który wcześniej alarmował Urząd Miejski.

I teraz, w połowie sierpnia, Paweł Zawidlak, Kierownik Wydziału Gospodarki Odpadami na urzędowej stronie internetowej opublikował prośbę?/ apel?/ sugestię?, którą poniżej publikujmy.

„W związku z porzucaniem odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych na terenie naszego miasta proszę mieszkańców o szczególne zwracanie uwagi na nieruchomości będące w ich posiadaniu oraz w miarę możliwości zabezpieczenie ich przed dostępem osób nieuprawnionych.

Przypominamy, iż zgodnie z ustawą o odpadach (art. 26 ust.1) posiadacz odpadów jest obowiązany do niezwłocznego usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. Jednocześnie domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.

Proszę również właścicieli nieruchomości o ostrożność i weryfikowanie firm i osób, którym dzierżawią lub wynajmują nieruchomości na cele związane z gospodarką odpadami.

Apeluję również do użytkowników ogródków działkowych i garaży o pozbywanie się odpadów zgodnie z przepisami i niezaśmiecanie okolicznych nieruchomości. Zadbajmy wspólnie o czystość w naszym mieście.”

Jesteśmy przekonani, że takie działania są bardzo, ale to bardzo skuteczne.

(WGK UM, fot. R. Jakoktoche/BP UM)

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika