Niechronieni winni być bezpieczni

pieszy zebra

58 wykroczeń to suma, na których przyłapani zostali kierowcy i piesi podczas działań Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego. Akcja miała zasięg ogólnokrajowy i trwała w środę (30 stycznia) od 6.00 do 22.00. W działaniach brało udział 12 policjantów z ruchu drogowego. Dyscyplinowanie zmotoryzowanych, także tych na jednośladach oraz pieszych ma wpływać na zwiększenie ich bezpieczeństwa na drogach. Najwięcej wykroczeń popełniali kierujący w obrębie przejść dla pieszych. Pamiętajmy, że w tym miejscu należy zachować szczególną ostrożność.

Piesi jednak nazbyt pewnie korzystają ze swej uprzywilejowanej pozycji w ruchu drogowym, jednak musza być pewnie jednego – jeśli nie sprawdzą czy wejście na jezdnie w sposób nagły, wieczorem, bez odblasków (bo przecież widzą samochód to i on ich widzi – tak uważają) – to gdy dojdzie do wypadku to racja będzie po ich stronie, ale szkody na zdrowiu także.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu