Nabór do drugiej edycji Siemianowickiej Kuźni Przedsiębiorczości wydłużony!

Siemianowicka Kuźni Przedsiębiorczości

„Siemianowicka Kuźnia Przedsiębiorczości II”, to projekt, który ma pomóc w rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej mieszkańcom miasta Siemianowice Śląskie.

Z dotacji będzie mogło skorzystać 20 mieszkańców Siemianowic Śląskich będących powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), pozostających bez zatrudnienia oraz osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych/cywilno-prawnych.

Projekt jest adresowany do osób należących do jednej z poniższych grup w trudnej sytuacji: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.

Uczestnikom projektu przyznane zostaną bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 050 zł, udzielone wsparcie szkoleniowo-doradcze przed rozpoczęciem działalności oraz wsparcie pomostowe (w kwocie 2 600 zł brutto/ m-c przez okres 12 miesięcy) przeznaczone na pokrycie podstawowych opłat związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jak ZUS, paliwo, czynsz za lokal etc.)

Rekrutacja do projektu została przedłużona do 28.01.2021 r

Więcej informacji: Dorota Rus (d_rus@um.siemianowice.pl, tel. 32 760 54 70) oraz Sylwia Juszczyk (s_juszczyk@um.siemianowice.pl, tel. 32 760 54 96).

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu