Możesz zgłosić pomysł do Budżetu Obywatelskiego 2020

budżet obywatelski Siemianowice 2020

Od piątku 1.02.2019 można już zgłaszać swoje pomysły do Budżetu Obywatelskiego 2020. Od tego roku nastąpiła zmiana w formule wypracowanego przez nas systemu w związku z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym. Najważniejsza zmiana polega na tym, że nie będzie już podziału na 18 okręgów.

Pula 2.200.000 zł będzie przeznaczona jedynie na realizację projektów ogólnomiejskich z zastrzeżeniem, że minimalna kwota na realizację pojedynczej inwestycji nie może być mniejsza niż 60.000,00 zł i nie większa niż 440.000,00 zł.

W związku z tym zapraszam wszystkich do zgłoszenia wspólnego projektu ogólnomiejskiego. Polegać to będzie na tym, że każdy, kto ma pomysł dotyczący swojej najbliższej okolicy, dołoży swoją cegiełkę do wspólnego projektu. Wspólnie z Agnieszka Dyda, Julia Duras, Adam Klacka i Marcin Otto pomożemy merytorycznie przygotować wniosek.

Pomysły, które będziemy uwzględniać we wspólnym projekcie, nie muszą spełniać minimalnego kryterium 60 000 zł. Tzn., że każdy drobny pomysł może być włączony. Zależy nam na tym, żeby na takim wspólnym projekcie skorzystało jak najwięcej mieszkańców w całym mieście.

Pomysły można zgłaszać w komentarzach, wiadomościach prywatnych bądź na maila lukasz.hucz@gmail.com

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu