Miasta partnerskie, obecna praktyka czy wspomnienia ?

Przebierańcy podczas tradycyjnego pochodu.
Przebierańcy podczas tradycyjnego pochodu.

Czasem te przyjaźnie były kontynuacją kontaktów z poprzedniego ustroju, częściej jednak wynikały z otwarcia granic i swobodnej wymiany informacji. Do końca zresztą nie wiemy czy to miasta partnerskie czy zaprzyjaźnione. Przypomnijmy jednak że Siemianowice Śląskie utrzymują przyjazno-partnerskie kontakty z:

  • Köthen (byłe NRD, 32 tysiące mieszkańców, landy wschodnie, nad rzeką Łabą) to właśnie tam wielki Johann Sebastian Bach skomponował słynne Koncerty Brandenburskie. Właściciele Köthen (Anhalt) przez kilkaset byli kiążętami na Pszczynie, zaś Fryderyk Erdmann Anhalt-Köthen (1755-1797), tworzył podwaliny górnośląskiego przemysłu, był budowniczym pierwszych na Górnym Śląsku kopalń węgla kamiennego, hut szkła i cynku czy manufaktury sukienniczej w Pszczynie
  • Wattrelos (Francja), przemysłowy region Nord Pas de Calais w którym mieszka sporo potomków polskich emigrantów, 43 tysiące mieszkańców, historia miasta datuje się od IX wieku,
  • Mohacs (Węgry) ważny port nad Dunajem, 22 tysiące mieszkańców, klimat zbliżony do śródziemnomorskiego,
  • Jablunkov (Czechy) 7 tysięcy mieszkańców, Zaolzie, teren zamieszkały częściowo przez polską ludność, miejscowość słynna z organizacji tzw. Gorolskiego Święta,
  • Campa Turzii (Rumunia) miasto położone w Transylwanii słynnej z historii wampira Draculi, 30 tysięcy mieszkańców.

Trudno nam jednak jest cokolwiek powiedzieć na temat przejawów tej współpracy i wymiany w obecnych czasach, szczególnie, że dobór miast jest cokolwiek przypadkowy (partnerskie kontakty Siemianowic z Jabłunkowem?). Wydaje się, że o istnieniu miast partnerskich przypominają nam jedynie tablice na drogach wylotowych z Siemianowic Śl. W sytuacji kiedy Unia Europejska jest podobno jednym wspólnym domem kontakty takich miast powinno być bardziej ożywione.

Dobrze, że radna Danuta Sobczyk przypomniała nam o jednym z takich miast partnerskich odwiedzając Mohacz w mięsopust. Zatem planując przyszłoroczną końcówkę karnawału pamiętajmy, że w Mohaczu czeka nas kilka dni zabawy.

ZEW

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu