Łukasz Hucz – kandydat na prezydenta Siemianowic

łukasz hucz
łukasz hucz

W niedzielę na konwencji Kukiz’15 został zaprezentowany Pan jako kandydat na  Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie. Dlaczego tak późno?

Zgadza się. Postanowiliśmy ze sztabem, że kandydaturę powinniśmy ogłosić właśnie podczas oficjalnego wydarzenia. Teraz już lokalnie będziemy przedstawiać pomysły Kukiz’15 Siemianowice Śląskie.

Jaki zatem będzie program wyborczy Łukasza Hucz jako kandydata na Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie?

Mam wiele pomysłów na miasto, jednak najważniejsze jest oddanie miasta mieszkańcom.

Chcę stworzyć internetowy portal miejski, w którym na bieżąco każdy mieszkaniec będzie mógł umieścić swój pomysł, a pozostali mieszkańcy będą mogli głosować na poszczególne projekty. Narzędzie ma być dostępne dla każdego mieszkańca – online, jak i w Urzędzie Miasta. Posłuży do bezpośredniego kontaktu między samorządem a mieszkańcami.

Opierając się na trzech filarach Kukiz’15, chcę raz do roku przeprowadzić referendum w istotnych dla miasta i mieszkańców sprawach.

Wspomniał Pan o trzech filarach Kukiz’15. Jakie to są filary?

Jawność i transparentność – jawne rejestry umów oraz jawny wykaz osób zatrudnionych w urzędach miasta.

Zrównoważony budżet – zakaz ustalania deficytu w budżecie miasta.

Przywrócenie samorządu Obywatelom – obligatoryjne i wiążące lokalne referenda w ważnych sprawach dla miasta, bez progu referendalnego.

Wracając do programu wyborczego, czy coś jeszcze ma Pan do zaoferowania mieszkańcom?

Przeprowadziłem wiele rozmów z mieszkańcami i bardzo często przewija się temat monitoringu miejskiego. Chciałbym, żeby nasze miasto było bardziej bezpieczne, a jednym ze środków poprawy bezpieczeństwa jest właśnie nowoczesny i rozbudowany monitoring miejski.

Zależy mi na tym, żeby nasze miasto było idealne do mieszkania, jak i pracy, dlatego będę dążył do tego, żeby w Siemianowicach Śląskich powstało więcej mieszkań przystępnych cenowo. Chcę, żeby mieszkańcy meldowali się na stałe u nas, co poprawi kondycję finansową miasta. Postaram się stworzyć miasto jeszcze bardziej przystępne dla przedsiębiorców, szczególnie tych mniejszych i średnich.
Dzięki oddaniu miasta mieszkańcom wiele inwestycji mogłoby być wykonane z prywatnych środków lokalnych firm i przedsiębiorców, przez co byłyby to inwestycje o wysokiej jakości, a nasze miasto rozwinie się bardzo szybko. Staniemy się wzorem dla innych.

Jako Kukiz’15 Siemianowice Śląskie podjęliśmy rękawice w walce z odorem. W dalszym ciągu będziemy dążyć do tego, żeby pozbyć się smrodu z miasta, a recykling był ekologiczny i na najwyższym poziomie, zgodny ze wszystkimi normami.

W Siemianowicach Śląskich mamy też wiele osób niepełnosprawnych, które nie mają odpowiedniego ośrodka u nas w mieście. Chcemy dążyć do tego, żeby taki ośrodek powstał oraz żeby miasto było przystosowane również dla osób jeżdżących na wózkach. Dzisiaj takie osoby zdane są na firmy transportowe, które nie wywiązują się z systematycznego dowożenia do sąsiednich miast. Nastręcza to wiele problemów dla niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Nie możemy również zapomnieć o seniorach, którym wiele zawdzięczamy. Często przy nowych inwestycjach są pomijani. Tworząc nowoczesne miasto, będziemy wsłuchiwać się również w zdanie i potrzeby seniorów.

Jak ocenia Pan obecnie urzędujących Radnych i Prezydenta Miasta?

Uważam, że w mieście dużo się zmieniło i widać poprawę. Jednak dużo inwestycji zrobiono niedbale lub zupełnie bez konsultacji z mieszkańcami. Żeby to zmienić, trzeba stawiać na jakość, a nie ilość, bo sporo projektów ostatnich lat już teraz wymaga poprawki. No i przede wszystkim należy więcej pytać o zdanie mieszkańców.

Na zakończenie proszę powiedzieć coś o sobie. Jest Pan młody, czy nie uważa Pan, że jest zbyt mało doświadczony na urząd Prezydenta Miasta?

Gdybym miał 20 lat to może bym się nad tym zastanawiał, ale mam już 30-tkę i nie chcę wykorzystywać mojego wieku w walce wyborczej. Byłoby to nie w porządku wobec pozostałych kandydatów. Ważniejsze dla mieszkańców jest to, czy mam pomysł na Siemianowice.

Od wielu lat udzielam się społecznie, w przestrzeni miejskiej działam od około 4 lat. Brałem czynny udział w Budżecie Obywatelskim, czego efektem są 4 projekty przekazane do realizacji. Trzeci – skwer na osiedlu Bańgów jest właśnie w budowie, a w przyszłym roku powstanie boisko do siatkówki plażowej przy nowej strefie rekreacji.

Jestem absolwentem Politechniki Wrocławskiej, na której uzyskałem tytuł magistra zarządzania przedsiębiorstwem. Obecnie jestem certyfikowanym testerem oprogramowania i prowadzę własną działalność gospodarczą.

Moim hobby są podróże. Zwiedziłem wiele państw i widziałem też wiele rozwiązań miejskich, które z powodzeniem można by wprowadzić w Siemianowicach Śląskich.

Zawsze stawiam sobie wysoko poprzeczkę i wierzę, że mogę zrobić wiele dobrego dla Siemianowic Śląskich. Czas na ludzi z pasją!

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu