Jednogłośnie uchwalono budżet na 2019 rok

Siemianowiccy radni podczas obrad
Siemianowiccy radni podczas obrad

Podczas sesji Rady Miasta w Siemianowicach Śląskich 20 grudnia 22 radnych jednogłośnie przyjęło projekt budżetu miasta na 2019 rok oraz wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2029.

Projekt zakłada dochody budżetu w wysokości 358 645 417 zł. Wydatki oszacowano na 368 145 417 zł, w tym na inwestycje przeznaczono 50 mln zł z uwzględnieniem środków unijnych.

Tak zgodną wolę radnych ocenia Piotr Kochanek, rzecznik siemianowickiego Ratusza:

– Sesja budżetowa nowej Rady Miasta, pokazała, że Siemianowice Śląskie w 28 lat po utworzeniu samorządów terytorialnych w Polsce, wypracowały już dojrzały poziom demokratycznej dyskusji pomiędzy różnymi ideologicznie ugrupowaniami. Dzięki temu, bez względu na przynależności partyjne do PiS, PO, KO, SLD czy też działanie z ramienia lokalnego stowarzyszenia, w sprawach kluczowych dla miasta, radni stoją murem za propozycjami prezydenta miasta i urzędników. Taka postawa z kolei daje nam mandat do uznawania naszej gminy w regionie, jako miasta stabilnego politycznie, przewidywalnego w swoich długofalowych planach nastawionych na mieszkalnictwo, inwestycje i innowacje.

Zdjęcie – Radni podczas obrad

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu