Jaka Unia Europejska?

Prelegenta powitała radna siemianowicka Danuta Sobczyk, wiceprzewodnicząca KIK.
Prelegenta powitała radna siemianowicka Danuta Sobczyk, wiceprzewodnicząca KIK.

14 listopada w salce katechetycznej parafii w Michałkowicach odbyło się z inicjatywy Katolickiego Klubu Inteligencji spotkanie z doktorem Antonim Winiarskim (Uniwersytet Śląski). Temat spotkania brzmiał następująco – „Europa Ojczyzn, czy Federacja Europejska?”

Prelegent omówił szczegółowo obie te koncepcje, z których pierwsza daje znacznie więcej niezależności politycznej państwom – członkom Unii Europejskiej, natomiast druga raczej je ogranicza.

Dr Winiarski oraz uczestnicy spotkania w znacznej większości. W dyskusji zwrócono między innymi uwagę na to, że przyczyną obecnego kryzysu Wspólnej Europy jest odejście od wartości chrześcijańskich, które – zdaniem dyskutantów – przyświecały Ojcom Europy z Robertem Schumanem na czele przy tworzeniu zalążków Unii. Według Schumana „wartość Europy to Europa wartości”.

ZEW

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika