Jaką rolę w postępowaniu karnym pełni adwokat ?

temida i waga

Obecne województwo Śląskie to nie tylko Siemianowice, ale i miasta zagłębia Dąbrowskiego. Każdy adwokat w Dąbrowie Górniczej może zajmować się zarówno sprawami cywilnymi, jak i tymi o charakterze karnym.

Rola adwokata w sprawach karnych może być różna. Może on pełnić rolę obrońcy osoby oskarżonej, ale może również podjąć się reprezentowania pokrzywdzonego. Warto jednak pamiętać, że nie każdy adwokat specjalizuje się w prawie karnym, które jest skomplikowane i wiąże się z daleko idącymi konsekwencjami dla obu stron postępowania. Czym charakteryzuje się postępowanie z użyciem kodeksu karnego, a także dlaczego warto nie rezygnować ze wsparcia specjalisty?

Na czym polega postępowanie karne?

Postępowanie karne to taki rodzaj postępowania, którego celem jest zarówno wykrycie, jak i osądzenie osoby będącej sprawcą przestępstwa. Dzieli się go zawsze na dwa etapy. Są to:

  • postępowanie przygotowawcze;

  • postępowanie przed sądem.

Z pomocy adwokata można korzystać na każdym z tych etapów. Co więcej, każdy adwokat Dąbrowa Górnicza potwierdzi, że jest to najbardziej rozsądne rozwiązanie niezależnie od tego, czy jesteśmy pokrzywdzonymi czy oskarżonymi/podejrzanymi o popełnienie czynu zabronionego. Postępowanie przed sądem zawsze kończy się wydaniem wyroku. Sąd może uniewinnić oskarżonego bądź uznać go za winnego i podjąć decyzję o wymierzeniu kary bądź warunkowym zawieszeniu jej wykonania.

Adwokat Dąbrowa Górnicza – w tym może pomóc w postępowaniu karnym?

Adwokat może reprezentować klienta na każdym etapie postępowania bez względu na to, czy jest on pokrzywdzonym czy oskarżonym. Skorzystanie z pomocy specjalisty poleca się przede wszystkim oskarżonym o dokonanie czynu zabronionego. Adwokat zatroszczy się o to, aby wszystkie czynności procesowe wykonywane były zgodnie z obowiązującymi procedurami. W razie potrzeby może składać rozmaite wniosku, robiąc oczywiście wszystko, aby chronić interes swojego klienta. Warto w tym miejscu podkreślić, że adwokat nie może działać na szkodę osoby, którą reprezentuje. Wynika to z założeń kodeksu etyki zawodowej. Szukając prawnika zajmującego się sprawami karnymi, warto postawić na kogoś doświadczonego.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika