COVID-19 w naszym życiu, czyli – Jak przeżyć panie premierze?!

covid w naszym zyciu
Rząd ani nie potrafił dobrze przygotować akcji szczepień ani jej przeprowadzić jako powszechne.

Trzeci rok z COVIDEM przed nami, trzeci rok z nieudacznym rządem, który na chorobie zbija polityczny kapitał i ułatwia zbijać prywatne fortuny.

Przed nami kolejny, trzeci już rok z pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2, popularnie zwanym COVID-19.

Jest okazja do podsumowań minionego czasu.

Co więc wiemy:

  1. Polska jest obecnie na trzecim miejscu na świecie pod względem ilości zgonów, których dzienne wielkości w grudniu przekraczały 700
  2. Ilość ponadnormatywnych zgonów () w 2021 roku jest większa niż w roku 2020 kiedy wynosiła 80 000 zgonów. W 2021 roku śmierci ponad średnią wieloletnią było już 100 000. Przypomnieć jednak należy, że przez cały miniony rok dostępne były szczepionki przeciwko zabójczemu wirusowi.

W tym samym okresie wskaźnik nadmiarowych zgonów w Polsce należał do najwyższych w Europie (80 tys. nadmiarowych zgonów pomiędzy marcem a grudniem 2020 r., przy połowie niższym wskaźniku zgonów z powodu COVID-19).

Najbardziej skuteczną formą ograniczania zachorowań, przenoszenia wirusa i jego mutowania są szczepienia.

Rząd jednak ani nie potrafił dobrze przygotować akcji powszechnych szczepień (pamiętacie państwo słynne szczepienie K. Jandy, za które kierowniczka uczelnianego laboratorium straciła pracę) ani jej przeprowadzić jako powszechne.

Rząd woli folgować kołtuńskiej części społeczeństwa licząc na jej głosy w wyborach, ba, dotuje nawet portale internetowe, które propagują antyszczepionkowców.

Rząd wielokrotnie udowodnił, że za nic ma zdrowie obywateli, czego dowodzą dane statystyczne.

Jedynym pomysłem zrodzonym w tzw. walce z pandemią jest utworzenie kolejnej agencji rządowej, która będzie dysponowała środkami poza parlamentarną kontrolą, w której będą mogli być – jak w każdej innej utworzonej przez ten rząd – zatrudniani prezesi, ich żony i tutumfaccy bez żadnych kryteriów merytorycznych.

Podsumowując dodajmy: Średnia oczekiwana długość życia w Szwecji w 2020 r. obniżyła się o 0,8 roku, w Polsce było to 1,4 roku.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu