Będzie nowa droga

Będzie nowa droga

Pomiędzy ulicą Michałkowicką, a ulicą Zwycięstwa będziemy mieli nową drogę. Prowadzić będzie przez byłe tereny przemysłowe koło Haldexu. Jej długość wyniesie ponad 1300 metrów. Przewidziano wzdłuż jezdni również ścieżkę rowerową.

Wartość inwestycji wynosi 5,2 mln zł, a środki pozyskano w większości z Metropolitalnego Funduszu Solidarności. Prace przy tej inwestycji rozpoczną się w III kwartale 2018 roku. Droga niewątpliwie umożliwi lepsze zagospodarowanie znajdujących się w tym rejonie nieużytków.

Swoją drogą, nomen omen, ciekawe jaką będzie miała ta ulica nazwę?

Na zdjęciu ul. Zwycięstwa, widok w stronę zachodnią, to ją z Michałkowicami połączy nowa droga.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu