Odpady pod kontrolą

Przez dwa dni (4 i 5 lipca) policjanci z ruchu drogowego szczególna uwagę zwracali na załadowane ciężarówki, starając się skontrolować wszystkie przewożące odpady. akcji Podczas działań „Odpady” sprawdzano nie tylko dokumenty przewozowe, ale ich zgodność z ładunkiem. Szczególną uwagę zwracano się na pojazdy, których ładunek może być niedozwolony i zagrażać środowisku.

Dodatkowo w trakcie działań mundurowi sprawdzają stan techniczny pojazdów, czas pracy kierowców, dokumentację pojazdów przewożących towary lub osoby oraz sposób przewożenia i tonaż załadunku. Policjanci oczywiście kontrowali także stan trzeźwości kierowców.

Były to pracowite dni, podczas tych ukierunkowanych działań policjanci skontrolowali:

kierujących pojazdami do 3,5 t    33

kierujących pojazdami powyżej 3,5 t     15

kierujących innymi pojazdami     9

kontrola pojazdów   58

W efekcie ujawniono 10 wykroczeń, zastosowano 7 pouczeń i nałożono 3 mandaty karne, zatrzymano 2 dowody rejestracyjne, ujawniono 1 nieprawidłowość w zakresie przewozu materiałów, zatrzymano 1 poszukiwanego, przeprowadzono 57 kontroli stanu trzeźwości kierujących

Działania te z całą pewnością będą przeprowadzane cyklicznie.  Jeden dla siemianowiczan wniosek napawa optymizmem – zaledwie w jednym przypadku stwierdzono nieprawidłowość w zakresie przewału ładunku. Zatem to, co trafia do miasta i jest przerabiane w zakładach recyklingowych jest w pełni zgodne z prawem.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu