Na mieście mówią …

Prezesi, których już nie ma - Jacek Guzy WR Silesia i Maciej Gosiewski FEZ. Podczas braterskiego meczu w futsalu.
Prezesi, których już nie ma - Jacek Guzy WR Silesia i Maciej Gosiewski FEZ. Podczas braterskiego meczu w futsalu.

Najpierw ciekawostki ze sfery gospodarczej. W Siemianowicach Śląskich doszło ostatnio do paru zmian, nie tylko personalnych. Pierwsza z nich dotyczy Walcowni Rur Silesia. Oto komunikat się ukazał na ten temat 1 lipca:

„Uchwałą nr 1 Walnego Zgromadzenia Walcowni Rur Silesia S.A. w likwidacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (41-100), ul. P. Stalmacha 8, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000276980 otwarto likwidację Spółki. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności pod adresem siedziby Spółki: ul. P. Stalmacha 8, 41-100 Siemianowice Śląskie w terminie sześciu miesięcy od daty ostatniego ogłoszenia.”

Przypomnijmy, że właścicielem WR Silesia jest Towarzystwo Finansowe Silesia.

A jeszcze dwa lata temu, podczas jubileuszu Silesii jej prezes, były prezydent miasta Jacek Guzy przedstawił nową strategię rozwoju. Wynikało z niej, że w ciągu najbliższych pięciu lat firma ta zamierza podwoić przychody i osiągnąć trwałą rentowność. Kiedy Jacek Guzy obejmował swą funkcję długi wynosiły 4 mln zł. Ostatnio znowu wzrosły.

Prezes-prezydent jest na 6-miesięcznym wypowiedzeniu. Jak go znamy to jeszcze o nim usłyszymy. Nie w biznesie, to w polityce.

Zmiany również w Fabryce Elementów Złącznych SA. W rezultacie konkursu od czerwca br. nowym dyrektorem nie jest już Maciej Gosiewski lecz Dobromir Niewiński, lat 62, który w CV ma bogate doświadczenie we władzach różnych firm takich jak CSY, Hydrapress, czy też Grodkowskie Zakłady Metalowe. W XXI wieku to już w popularnych „Śrubkach” czwarty, czy nawet piąty prezes.

I jeszcze akcent bardziej towarzyski. Prezydent miasta Rafał Piech obchodził 11 lipca swe urodziny w Willi Fitznera SCK. Widocznie chętni do składania życzeń nie mieścili się w Ratuszu. Miły akcentem było też tego dnia otwarcie przez Pana Prezydenta tężni solankowej na Rzęsie.

W zdrowym ciele zdrowy duch!

ZEW

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika