Gdzie jest prezydent Siemianowic Rafał Piech?

spotkanie w bydgoszczy

15 rocznica korfantego

150 rocznica urodzin Wojciecha Korfantego, składanie wieńców i wiązek pod pomnikiem wielkiego siemianowiczanina 20 kwietnia, od lewej: Adam Cebula, przewodniczący Rady Miasta, wiceprzewodniczący G. Mól, skarbnik miasta K. Chrapek-Rogowska, sekretarz miasta A. Skowronek. Prezydenta Piecha nie ma….

26 kwietnia

26 kwietnia Prezydent Miasta Siemianowice Rafał Piech był widziany na schodach katowickiej Poczty Głównej jak biegł nadać polecony (pisaliśmy o tym)

27 kwietnia

Sesja Rady Miejskiej 27 kwietnia, od lewej sekretarz miasta A. Skowronek, I zastępca prezydenta miasta A. Gladysz, II zastępca prezydenta B.Gałecka, wiceprzewodniczący G. Mól, Adam Cebula, przewodniczący Rady Miasta – Prezydenta nie ma (fot. P. Pindur / BP UM)

8 maja

8 maja – Narodowy Dzień Zwycięstwa, W imieniu władz miasta kwiaty pod pomnikiem Grobu Nieznanego Żołnierza złożyła A. Gładysz I zastępca prezydenta miasta wraz, z B.Gałecką, II zastępcą prezydenta miasta, A. Skowronkiem, sekretarzem miasta, – Prezydenta Rafała Piecha nie ma 

Zaniepokojeni tą absencją rozpoczęliśmy poszukiwania i JEST! Znaleźliśmy naszego Prezydenta. Oto już pojutrze, 18 maja o godz. 19:00 wystąpi w Bydgoszczy kreśląc drogi do lepszego jutra. Uwaga, warto być wcześniej, bo spotkanie poprzedzi Msza święta o godz. 17.00 w kościele pw. świętych Apostołów Piotra i Pawła.

spotkanie w bydgoszczy

 

Będziemy bardzo zadowoleni, jeśli prezydent Siemianowic weźmie udział w spotkaniu w swym rodzinnym mieście, którym – tu zdania są rozbieżne – kieruje. Tematy podpowiadamy:

– wpływ działań prezydenta na rozwój budownictwa komunalnego,

– jak wykorzystać sąsiedztwo metropolitalnych Katowic bez dobrego połączenia drogowego, tramwajowego i kolejowego,

– rozwój placówek i instytucji kulturalnych ze szczególnym uwzględnieniem kina

– podnoszeniu kultury i edukacji muzycznej poprzez rezygnację z miejskiej orkiestry symfonicznej

– kilka innych tematów jeszcze by się znalazło, opiekę zdrowotną odpuszczamy, by tym już zajęło się Stowarzyszenie Nowe Siemianowic

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu