Deszcze niespokojne skanalizowane

doprowadzenie wód deszczowych na teren Stawu Rzęsa

„Pozyskalismy prawie 20 mln złotych na modernizację kanalizacji deszczowej w naszym mieście. 14.03.2019r. została zamieszczona lista rankingowa na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie z którą Siemianowice Śląskie uzyskają prawie 19 500 000,00 zł (przy szacowanej wartości całego projektu na poziomie prawie 28 000 000,00 zł) dofinansowania na modernizację kanalizacji deszczowej na terenie Miasta (bez tego nie byłoby możliwe dostosowanie Miasta do zachodzących zmian klimatu oraz występujących przez lata niedoborów w zakresie sieci kanalizacji deszczowej).

Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zostanie w znacznej mierze uporządkowana gospodarka wodami opadowymi w dzielnicy Przełajka, Michałkowice oraz Centrum (zostanie wybudowane 10 km sieci kanalizacji deszczowej, dwa zbiorniki małej retencji oraz doprowadzenie wód deszczowych na teren Stawu Rzęsa (inwestycja obecnie jest w trakcie wykonywania).”

  • poinformował na swoim fejsbukowym profilu prezydent miasta Rafał Piech.

I bardzo dobrze cieszymy się! Tylko co do gospodarki wodno – kanalizacyjnej, to chcielibyśmy się dowiedzieć co się stało ze sławną oczyszczalnią ścieków na Sadzawkach, o której było głośno jeszcze rok temu. Miało to być inwestycja warta 170 mln zł, także dofinansowanych ze środków unijnych.

Może lepiej za dużo nie pamiętać.

ZEW

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu