Zadłużone Siemianowice

zadłużone siemianowice emitują obligacje

Na lipcowej sesji Rady Miasta radni zgodzili się, by Miasto Siemianowice Śląskie- czyli mieszkańcy, płacący do kasy miasta podatki – przystąpiło do emisji obligacji o łącznej wartości 56 milionów złotych.

Pozyskane w ten sposób pieniądze posłużą do spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz finansowania planowanego deficytu budżetu w 2021 i 2022 roku.

Czyli nowymi zobowiązaniami spłacane będą poprzednie długi. Przypomnijmy: w ciągu ostatnich pięciu lat zadłużenie miasta wzrosło niemal dwukrotnie – z 58 mln zł do 110 mln zł.

Wygląda jednak na to, że to się zmieni.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu