Władze Siemianowic Śląskich planują wydać w przyszłym roku 555 mln zł! Dochody i wydatki – budżet miasta uchwalony

siemianowice z lotu ptaka

Zaplanowane wydatki na inwestycje w przyszłorocznym budżecie Siemianowic Śląskich dają nadzieje, że miasto odzyskiwać będzie miejski wygląd. Powyższe zdjęcie pochodzi z miejskiego serwisu internetowego, jest sprzed kilkunastu i pokazuje ścisłe centrum.

Jedyne zmiany, jakie zaszły w sfotografowanym rejonie to powstałe 2 blaszaki handlowe przy „reprezentacyjnej” głównej ulicy miasta i wyburzenie hal huty „Jedność”.

To pokazuje skale zaniechań w rozwoju miasta i pozyskiwania inwestorów.

Zgodnie z uchwała budżetową na rok 2024 dochody miasta na przyszły rok zaplanowano na kwotę 539 679 207, 27 zł. Wydatki oszacowano na 555 097 902, 59 zł, w tym 119 156 295, 15 zł przeznaczono na inwestycje. Zaplanowany deficyt budżetu miasta to kwota 15 418 695, 32 zł, która zostanie pokryta przychodami pochodzącymi m. in. z: niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz wolnych środków.

Budżet jest znacznie większy niż poprzedniego, ale trzeba pamiętać o kilkunastoprocentowej inflacji. Inflacja jednak nie „dotknęła” deficytu miasta, który zmalał z 38 mln do 15 mln, to dobra wiadomość. Inną jest dwukrotny niemal wzrost – znacząco ponad inflację – kwoty na inwestycje: z 62 mln na 119 mln.

(UM)

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika