Srokowiec od nowa

zabudowa srokowiec plany

Przedstawione propozycje zmian w planie miejscowego zagospodarowania dla Srokowca całkowicie pomijają rewitalizacje komunikacji kolejowej – a przecież to tu był niegdyś siemianowicki dworzec kolejowy.

Opracowana w zeszłym roku przez Koleje Śląskie koncepcja kolei metropolitalnej zakładała przywrócenie zlikwidowanych połączeń, w tym tych w Siemianowicach.

Srokowiec od nowa

Dobrych kilka miesięcy temu pisaliśmy o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Srokowiec. Zapytani wtedy przez nas o ten plan urzędnicy z Magistratu nabrali wody w usta.

W piątek (29 czerwca) ukazał się jednak komunikat, potwierdzający fakt, że taki projekt istnieje i że odbyła się nad nim debata publiczna. Szkoda tylko, że w żadnym serwisie prasowym nie podano tego faktu do publicznej wiadomości. Tak więc nie mogliśmy zrelacjonować owej „publicznej” dyskusji czytelnikom.

Każdy jednak może do tego projektu zgłosić uwagi. Granicznym terminem, w którym można to uczynić jest 16 lipca br.

Projekt jest udostępniony wraz z ogłoszeniem o wyłożeniu na stronie internetowej Miasta Siemianowice Śląskie w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Ogłoszenia” (https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/bipkod/007).

Niestety, informacje o tym planie, zamieszczone na urzędowym portalu, uwypuklają ograniczenia w zakresie gospodarki odpadami, co ma duże znaczenie dla miasta, przecież na tym terenie znajdują się dwie firmy recyklingowe oraz składowisko osadów pościekowych. Pojawia się pytanie: czy miastu chodzi o unowocześnienie firm recyklingowych jakie działają na jego terenie czy o ich usunięcie?

Omówienie projektu planu miejscowego zagospodarowania nie wskazują innych istotnych dla tej dzielnicy koniecznych zmian – tu wymienić możemy jej skomunikowanie z sąsiednimi Katowicami i centrum Siemianowic, zagospodarowanie terenów poprzemysłowych, modernizację zabudowy mieszkaniowej przez nowe budownictwo itp.

Wprawdzie znajdujemy taki fragment: „Oprócz wielu aspektów środowiskowych, na których przede wszystkim zależy mieszkańcom miasta, kolejnym czynnikiem determinującym prace jest lokalizacja północnego odcinka Drogowej Trasy Średnicowej, będącej jednocześnie obwodnicą Siemianowic Śląskich.” To akurat jest niezrozumiałe, bowiem DTS jest drogą w osi wschód-zachód więc o jakim północnym odcinku jest mowa?

Warto także podkreślić wybiórczą prezentację zawartych w projekcie zmian. Na urzędowej stronie czytamy np. „Warto podkreślić, iż nie bez znaczenia jest tutaj fakt podjęcia w ubiegłym roku przez władze miasta walki o czyste powietrze w Siemianowicach Śląskich.” Jednak dalej ani słowa jak się chce to czyste powietrze zapewnić w dzielnicy ogrzewanej domowymi paleniskami.

Takie wątpliwe kwestie dobitnie wskazują, że prezentacja założeń projektu planu jest konieczna w szerszym zakresie.

Działania, o których piszemy, podjęte w sprawie planu miejscowego zagospodarowani dla dzielnicy Srokowiec to dopiero początek długiego procesu decyzyjnego. Wyłożenie projektu do publicznego wglądu nastąpi najwcześniej w trzecim kwartale 2018 r. Kiedy to jednak nastąpi w rzeczywistości jeszcze nie przesądzono.

Sądząc jednak z tego, ze w tym czasie przypadnie kulminacja kampanii wyborczej, może pojawić się pokusa, by niektóre fragmenty z tego projektu wykorzysta do uzyskania większego poparcie u mieszkańców tej dzielnicy.

Grzegorz Grzegorek

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu