Siemianowicka firma MMJ odnowiła komputery i przekazała uczniom siemianowickim szkół.

siemianowice nowe komputery dla szkół podarowane od firmy mmj

W ostatni wtorek (23 marca) miał miejsce finał II edycji projektu „I ty możesz zostać św. Mikołajem” w ramach której firma MMJ przekazała 30 zestawów komputerów dla siemianowickich uczniów.

Były to nieużywane już w firmach urządzenia przekazane siemianowickiemu dostawcy usług internetowych, firmie MMJ. Pracownicy firmy komputery zmodernizowali zaś uczniowie szkoły „Meritum” po modernizacji testowali.

Każdy komputer został wyposażony w nowe klawiatury, słuchawki, monitor oraz  wymieniono w nich dyski twarde.

W miniony wtorek przekazano po raz drugi uczniom – z klas 4-8 wskazanym przez dyrektorów poszczególnych – szkół komputery.

W planach jest jeszcze zmodernizowanie i oddanie do dyspozycji uczniów kilkunastu urządzeń.

Akcja pięknie się rozwija i warto chyba zadbać, by firma MMJ nie pozostawała sama z tym pracochłonnym procesem, jakim jest składanie z kilku starych jednego nowego komputera.

W imieniu uczniów dziękujemy za wkład wszystkich zaangażowanych osób.

Foto – Po odbiór komputerów z uczniami przychodziły całe rodziny (Siemianowice Śl.).

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu