Siemianowice Śl. Bezrobocie najwyższe od 3 lat.

pracujący emeryt w siemianowicach

Stopa bezrobocia w Siemianowicach jest najwyższa od 35 miesięcy.

Wynosiła ona w styczniu (za luty brak danych) 6,4% (w skali województwa śląskiego wynosi ona 5,1%) co przekłada się na 1450 bezrobotnych (w styczniu 2020 r. było ich 961 –przybyło w ciągu minionego roku 489 osób bezrobotnych).

Ostatni raz tak wysoką liczbę osób bezrobotnych (Siemianowice Śl.) odnotowano w kwietniu 2018 r.

Osoby, które uzyskały prawa emerytalne.

Urząd Miasta chce poznać opinie przedsiębiorców na temat internetowej platformy, która umożliwiłaby poszukiwanie pracowników pośród tych osób, które uzyskały prawa emerytalne.

W założeniu miałaby ona łączyć firmy z osobami, które przeszły na emeryturę ale w dalszym ciągu chcą być aktywne zawodowo. Narzędzie to umożliwiałoby firmom znajdowanie pracowników poprzez umieszczanie swoich ogłoszeń o pracę oraz dałoby możliwość przeglądania bazy CV osób, które poszukują zatrudnienia.

Opinię na ten temat można wyrazić wypełniając ankietę, którą UM Siemianowice zamieścił tutaj: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgUQ2rIYVXli2YHG7A17-zSXk9bzAkMusNVzxv21Z0aSYgwA/viewform

Obecnie sytuacja na rynku pracy nie jest najgorsza, więc wydaje się jednak, że głównym czynnikiem decyzji o zatrudnieniu emeryta będą – obok bezcennego doświadczenia – jego oczekiwania płacowe. Na razie ZUS reguluje zarobki osób pobierających emerytury i gdy przekraczają one parametry określone przepisami, ogranicza bądź zawiesza wypłatę emerytur.

Gdy bezrobocie jest duże, wtedy konkurencją dla doświadczonych emerytów staja się programy pomocowy dla przedsiębiorców, mające zachęcić ich do zatrudnienia bezrobotnych.

Nie jest jednak jak dotąd zbadane, czy bezrobotni mają kwalifikacje zbliżone do kwalifikacji tych emerytów, którzy chcą podejmować pracę pobierając jednocześnie emerytury.

Trzeba przypomnieć, że problem z ekonomicznym wykorzystaniem osób pobierających emerytury wziął się z nierozważnej i populistycznej decyzji przywracającej niskie – jak na dzisiejsze czasy – progi wiekowe uprawniające do przejścia na emeryturę.

Obecnie emeryci w Polsce stanowią już 1/3 społeczeństwa.

Zlikwidowanie granicy wieku uprawniającej do przejścia na emeryturę zlikwidowałoby także kwestie zatrudnienia emerytów – po prostu pracowaliby tak długo jak chcą, płacąc jednocześnie dłużej składki na swą wyższą emeryturę.

Foto – Emerytom najbardziej opłaca się pobierać świadczenie i jednocześnie dorabiać.

pracujący emeryt w siemianowicach

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu