Siemianowice: Kolejne zaproszenie do kolejnej ankiety, a wyników poprzednich nie znamy

Po raz kolejny znajdujemy na oficjalnej stronie miasta zaproszenie kierowane do mieszkańców, by wypełnili ankietę. Oto one:

Zapraszamy do wypełnienia ankiety

drzewa zapraszamy do ankiety

W związku z przystąpieniem Gminy do opracowania projektu dokumentu pn.: „Program walki ze smogiem w Gminie Siemianowice Śląskie”, zachęcamy mieszkańców Siemianowic Śląskich do wypełnienia ankiety znajdującej się poniżej w linku (link na stronie UM). Termin wypełniania ankiet został przedłużony do 30 lipca br.

Głównym celem Programu będzie zaplanowanie prac, których realizacja skutkować będzie redukcją zanieczyszczeń pyłowo-gazowych w powietrzu pochodzących ze spalania paliw na cele bytowe mieszkańców na terenie Miasta Siemianowice Śląskie. Dokument będzie wyznaczał zakres działań, jakie Miasto Siemianowice Śląskie powinno przedsięwziąć  w celu zminimalizowania wpływu niskiej emisji.

Od redakcji

A my po raz kolejny poprosimy Urząd Miasta, by w końcu podał wyniki jakiejkolwiek ankiety, którą dla urzędników wśród mieszkańców przeprowadzano. Łącznie z tymi z ubiegłego roku. Czy ktoś nam w końcu to zdradzi?

Sądząc z tego, że dla tej obecnej przedłużono termin, zainteresowania nie ma. Więc jak dane, które nie zapewnią reprezentatywności pomogą w opracowaniu rzetelnego programu?

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu