Nowy komendant Policji w Siemianowicach

policja siemianowice
policja siemianowice

Miesiąc temu, o czym już pisaliśmy, nastąpiła zmiana w siemianowickim garnizonie: insp. Dariuszowi Kopciowi, powierzono pełnienie obowiązków Komendanta Miejskiego Policji w Zabrzu. Było to docenianie jego pracy jako komendanta w Siemianowicach oraz awans, wszak Zabrze to miasto mające 2,5 x więcej mieszkańców. Vacat na stanowisku trwał krótko, bowiem w piątek (15 lutego), w komendzie wojewódzkiej policji odbyła się uroczystość wręczenia rozkazów personalnych powierzenia obowiązków na stanowiska kierownicze w komendach miejskich, powiatowych oraz komendzie wojewódzkiej.

Jeden z nich, który delegował do czasowego pełnienia służby i powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Komendanta Miejskiego Policji w Siemianowicach Śląskich, odebrał nadkomisarz Rafał Stańko, który do tej pory pełnił funkcję zastępcy komendanta miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

Nadkom. Rafał Stańko odbiera rozkaz z rąk mł. insp. Mariusza Krzystyniaka, zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika