Nowe taryfy na wodę i ścieki w Siemianowicach Śląskich

kropla wody
Kropla wody staje się coraz droższa. Przyjmując, że 1 kropla wody to 0,3 ml wody oraz to, że kapie co sekundę, otrzymujemy wynik budzący zdziwienie: w godzinę wykapie nam 1,08 litra wody, czyli w ciągu doby 26 litrów.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na wniosek Wodociągów Siemianowickich Aqua-Sprint Sp. z o.o., skróciło czas obowiązywania dotychczasowej taryfy za wodę i ścieki i zatwierdziło nowe taryfy na terenie Siemianowic Śląskich.

Od 1 września 2023 r. łączna cena za 1 m³ wody i ścieków, wynosi 19,71 zł brutto, w tym 8,61 zł brutto za wodę (7,97 netto) i 11,10 zł brutto za ścieki (10,28 netto).

Wody Polskie są zewnętrznym regulatorem cen, który przeprowadził analizę kryteriów i warunków ekonomicznych przedsiębiorstwa oraz dokonały weryfikacji kosztów, z punktu widzenia celowości ich ponoszenia.

Trzeba także dodać, że Siemianowice Śląskie całość wody dostarczanej mieszkańcom kupują od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach, miasto nie posiada także własnej oczyszczalni ścieków, które trafiają do oczyszczalni, będącej własnością Katowickich Wodociągów. Obydwie firmy podniosły swe ceny, więc automatycznie wzrosły koszty w Siemianowickich Wodociągach. Nastąpił ponadto wzrost cen energii elektrycznej.

Poza tym, nowe stawki pokrywają wszystkie uzasadnione koszty eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz koszty związane z działalnością inwestycyjną.

Zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, taryfa została określona na trzy lata.

Od 1 września 2023 r., cena wody wyniesie 7,97 zł netto, a ścieków 10,28 zł netto.

Od 1 września 2024 r., cena wody wyniesie 8,16 zł netto, a ścieków 10,69 zł netto.

Od 1 września 2025 r., cena wody wyniesie 8,22 zł netto, a ścieków 10,82 zł netto

Do cen netto, należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%.

Cała decyzja wraz z załącznikiem jest opublikowana na stronie https://new.aqua-sprint.pl/nowe-ceny-wody-i-sciekow-od-1-wrzesnia-2023-r/

(fot.: www.merkurymarket.pl)

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu