Kary za złamanie kwarantanny

Kary za złamanie kwarantanny

Osoby, które będą unikać kwarantanny popełniają wykroczenie z art. 116 KW dotyczące nieprzestrzegania przez osoby podejrzane o chorobę, odpowiednich nakazów i zakazów związanych z izolacją. Kara grzywny może wynieść 500zł.

Równocześnie poinformowany będzie Powiatowy Inspektor Sanitarny, który w swym postępowaniu może nałożyć grzywnę w wysokości do 5000zł. Ponad to prokurator ocenia czy nie doszło do popełnienia przestępstwa z art. 161 KK , gdzie za to przewidziana jest kara do roku więzienia.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika