Jak wzmocnić samorządy ? Odpowiada dr Tomasz Słupik

Samorządy terytorialne, a więc i nasz, siemianowicki, czyli wszyscy mieszkańcy naszego miasta, stopniowo pozbawiani jesteśmy mocy decyzyjnej w sprawach, które dotyczą nas na co dzień: finansów lokalnych, planowania przestrzennego, ale też edukacji, bo przecież od lat doświadczamy rosnącego wpływu kuratorów oświaty na nasze lokalne szkolnictwo.

Niedawno pisaliśmy, że to rządowa agencja Wody Polskie decyduje o cenie wody w naszych kranach.

Na pytanie, jak WZMOCNIĆ SAMORZĄDY !

Odpowiada dr Tomasz Słupik

Samorządy nie mogą być zakładnikiem walk politycznych!

Siłą nowoczesnego państwa, jest siła tworzących je samorządów. To przecież one, a nie odległa Warszawa, decydują za znakomitą większość spraw, dotyczących nas wszystkich. Od remontu dróg, budowy ścieżek rowerowych, zarządzania edukacją, po sprawne administrowanie finansami. Idea samorządności, wynikająca z koncepcji pomocniczości państwa, to pomysł bliski również kościołowi katolickiemu, który ponad 70 lat temu mówił o potrzebie wzmacniania lokalnych społeczności, widząc w tym receptę na niebezpieczeństwo wynikające z dyktatur.

Tymczasem w Polsce

od kilku lat obserwujemy stopniowe ograniczanie kompetencji naszych gmin, powiatów i województw. Myślicie, że Was to nie dotyczy, bo to polityka? Nic bardziej błędnego – mniejsze kompetencje samorządów to mniej pieniędzy w rękach lokalnych społeczności, to mniejszy wpływ Was wszystkich na edukację, opiekę zdrowotną, wsparcie dla osób starszych, wreszcie dla lokalnych inwestycji. Polskie samorządy stają się zakładnikami bieżącej walki politycznej, tracąc swoje kompetencje, zasoby i potencjał. Aby nie być gołosłownym przytoczę kilka danych!

Indeks samorządności

rozumiany jako wskaźnik potencjału lokalnych samorządów w zakresie ich siły finansowej, politycznej i ustrojowej, w odniesieniu do miast na prawach powiatu, od roku 2014 regularnie spada, i to spada dość mocno! Raport “Indeks Samorządności-2023” opracowany przez Fundację Batorego nie pozostawia złudzeń – w okresie 2014-2021 indeks spadł o 17 punktów procentowych – ze wskaźnika 73,58 w 2014 do 56,68 w 2021! Największe spadki odnotowano w potencjale politycznym samorządów i zakresie ich decyzyjności. Co to oznacza?

Oznacza to, że nasze samorządy, a więc my sami, stopniowo pozbawiani jesteśmy mocy decyzyjnej w sprawach, które dotyczą nas na co dzień: finansów lokalnych, planowania przestrzennego, ale też edukacji, bo przecież od lat doświadczamy rosnącego wpływu kuratorów oświaty na nasze lokalne szkolnictwo.

Dlatego trzeba odwrócić ten trend, trzeba postawić na realną decentralizację i przekazanie lokalnym społecznościom jak więcej uprawnień w sprawach ich dotyczących! Samorządy nie mogą być zakładnikiem walk politycznych, centralizm to droga donikąd.

Silny samorząd to silny Śląsk!

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu