Życie w czasie zarazy – między książkami

Miejska Biblioteka Publiczna w Siemianowicach w czasie epidemii 2020

Podczas gdy Biblioteka jest zamknięta sukcesywnie umieszczamy na naszej stronie internetowej jak i na portalach społecznościowych alternatywne formy nie tylko czytania, ale także oferty kulturalnej dostępnej nieodpłatnie online.

Życie w czasie zarazy – między książkami

W związku z pandemią i wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego w kraju, każda osoba fizyczna, przedsiębiorstwo czy instytucja publiczna jest zmuszona do wprowadzenia zmian w jej funkcjonowaniu. Skutkami takich zmian są ograniczenia w korzystaniu z zasobów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siemianowicach.

Niestety w obecnej sytuacji nie ma możliwości udostępniania fizycznych zbiorów. Biblioteka zachęca jednak swoich Czytelników do korzystanie z zdalnych form publikacji: e-booków oraz audiobooków poprzez udostępnianie i promowanie serwisów takich jak:

https://wolnelektury.pl/

https://libra.ibuk.pl/

https://www.legimi.pl/

Część zaplanowanych spotkań, warsztatów i wydarzeń została odwołana, inne w miarę możliwości prowadzone są zdalnie (np. warsztaty dla ósmoklasistów). Trwają także prace nad organizacją zaplanowanych spotkań z gośćmi biblioteki w formie transmisji internetowych. Jesteśmy wyjątkowo aktywni w mediach społecznościowych m.in. promujemy czytelnictwo poprzez zamieszczenie rankingu najbardziej poczytnych książek w pierwszym kwartale 2020 r.; wyzwanie „zrób zdjęcie z książką którą czytasz”, oraz przybliżamy czytelnikom naszych pracowników.

W związku zaistniałą sytuacją przyspieszono także zaplanowane na ten rok kontrole zbiorów bibliotecznych lub archiwalnych, mające na celu ustalenie stanu faktycznego zbiorów i ujawnienie braków.

Informuję także, że administracja biblioteki jest także zaangażowana w prowadzony proces wyłonienia projektanta, który zrealizuje projekt: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji i przebudowy budynku użyteczności publicznej Miejskiej Biblioteki Publicznej przy Alei Sportowców 3 wraz z dostosowaniem do osób ze szczególnymi potrzebami”.

Ponadto, pracownicy zaangażowani są poniższe procesy: organizacje konkursu na nowe logo biblioteki, tworzenie kart projektów strategicznych do Strategii Rozwoju Miasta, aplikowanie o granty i fundusze, opracowywanie scenariuszy zajęć, animacji, warsztatów dla dzieci i dorosłych, lekcji, szkoleń, które będą realizowane po ustąpieniu zagrożenia, dokształcanie się (m.in. w związku z nowymi zmianami w deskryptorach Biblioteki Narodowej), dodawanie obiektów do biblioteki cyfrowej, wprowadzaniem opisów do repozytorium (miejsc przechowywania).

Tryb i czas pracy zostały tak dostosowane, aby zminimalizować ilość bezpośrednich kontaktów między pracownikami. Zastosowano między innymi zmianowość oraz pracę częściowo zdalną.

Ponadto w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich przyjęta została i wdrożona instrukcja postępowania w przypadku zbiorów bibliotecznych powracających do bibliotek. Jesteśmy zatem przygotowani, aby po ustaniu zagrożenia na powrót otworzyć swoje podwoje dla naszych czytelników. Po ustaniu zagrożenia, godziny pracy Biblioteki oraz obsługa czytelników wróci do zasad, które obowiązywał przed pandemią z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności. Nie występuje realne zagrożenie, które miałoby wpływ na funkcjonowanie Biblioteki, która realizuje swe inne zadania: prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, wydawniczej, edukacyjnej, popularyzatorskiej i instrukcyjno-metodycznej.

Foto – Budynek główny Miejskiej Biblioteki publicznej w Siemianowicach

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika