Zubożone samorządy – Siemianowice trzymają fason

Zubożone samorządy – Siemianowice trzymają fason

Gdy w maju na budżetowe konta miejskich samorządów wpłynęły kwietniowe raty za udział w PIT (czyli podatków wpłaconych przez mieszkańców od wynagrodzeń) okazały się one mniejsze od spodziewanych.

Rząd przekazał miastom około 40 proc. mniej pieniędzy niż rok temu. W 2019 roku Katowice otrzymały za kwiecień prawie 61 mln zł, a teraz tylko nieco ponad 35 mln zł. Gliwice rok temu dostały 33,6 mln zł, a teraz 20 mln zł. Mniejsze miasta potraktowano podobnie. Chorzów dostał w ramach udziału w PIT w ubiegłym roku 15,4 mln zł, a teraz tylko 9,1 mln zł. Ruda Śląska, dostała teraz 11,3 mln zł – o 8,3 mln zł mniej niż rok temu.

Nie inaczej jest w Siemianowicach Śląskich. Dochody z tytułu udziału w PIT od siemianowiczan spadły w roku 2020 w porównaniu do 2019 o 14,5%, mimo że katastrofy demograficznej nie było. Rata za kwiecień roku 2020 wyniosła 5.812.285 zł, zaś w analogicznym okresie roku poprzedniego 9.910.220 zł, mamy więc spadek o 41,4%. W skali pierwszych 4 miesięcy roku procentowy spadek wpływów jest zdecydowanie mniejszy (tegoroczne 26 327 857 zł wobec 30 794 289 zł ubiegłorocznych – spadek o 15,5%)

Odmiennie za to wyglądają Siemianowice gdy chodzi o udział podatki CIT (płaconego przez przedsiębiorstwa od zysku). Nasze miasto odnotowało wzrost o 3,6% z 1.862.694,59 zł za okres 1.01. – 30.04 2019 r. do 1.930.133,19 zł za 4 pierwsze miesiące tego roku. Wzrost o 67 440 zł jednak rekompensuje w niewielkim stopniu ubytek PIT-u wynoszący 4 773 115 zł.

W tej „kategorii” Katowice zaliczyły spadek dochodów z 25 mln zł, do 5 mln zł.

Mimo obecnych uszczerbków w programie najbliższej sesji (więcej TUTAJ – poznamy Raport) nie ma uchwał zmieniających budżet miasta. Jednak bez uzupełnienia należnych miastu wpływów konieczne będę radykalne oszczędności.

Tagi:
Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika