Tak było podczas wycieczki Związku Górnośląskiego z Michałkowic w Beskidy. Foto – Danuta Sobczyk