Zmiany w siemianowickim garnizonie

Kierownictwo Siemianowskiej komendy policji, jeszcze w starym składzie podczas odprawy rocznej 8 stycznia br. Policjantom za dobra służbę dziękuje Adam Cebula, przewodniczący Rady Miasta.
Kierownictwo Siemianowskiej komendy policji, jeszcze w starym składzie podczas odprawy rocznej 8 stycznia br. Policjantom za dobra służbę dziękuje Adam Cebula, przewodniczący Rady Miasta.

Insp. Dariusz Kopeć nie jest już Komendantem Miejskim Policji w Siemianowicach Śląskich, powierzono mu bowiem pełnienie obowiązków Komendanta Miejskiego Policji w Zabrzu. Jest to bez wątpienie docenienie jego pracy w Siemianowicach, oraz wszystkich policjantów pracujących pod jego komendą.

Rozkaz personalny z rąk nadinspektora Krzysztofa Justyńskiego, szefa śląskiej policji, insp. D. Kopeć odebrał w czwartek (18 stycznia). W tym samym dniu rozkaz personalny odebrał również mł. insp. Krzysztof Burek, dotychczasowy I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Siemianowicach Śląskich, którego awansowano na Komendanta siemianowickiego garnizonu policji.

Zdjęcie – Kierownictwo Siemianowskiej komendy policji, jeszcze w starym składzie podczas odprawy rocznej 8 stycznia br. Policjantom za dobrą służbę dziękuje Adam Cebula, przewodniczący Rady Miasta.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika