Zmiany w siemianowickiej Policji (i nie tylko)

mianowanie policjantów w siemianowicach

17 lutego 2023 w komendzie wojewódzkiej odbyło się spotkanie, związane z powierzeniem pełnienia obowiązków na stanowiskach kierowniczych.

Zmiany kadrowe dotyczyły komendy wojewódzkiej oraz jednostek Policji w Rybniku, Sosnowcu i Siemianowicach Śląskich.

Rozkazy personalne wręczył Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn.

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn powierzył pięciu oficerom pełnienie obowiązków na stanowiskach:

  • Komendanta Miejskiego Policji w Siemianowicach Śląskich – mł. insp. Waldemarowi Wierzyckiemu, który pełnił służbę na stanowisku I Zastępcy Komendanta w tej jednostce,
  • I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Siemianowicach Śląskich – podinsp. Piotrowi Bańce, który dotąd był Komendantem Komisariatu Policji I w Sosnowcu,
  • Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku – podkom. Damianowi Przybyle, który dotychczas był Naczelnikiem Wydziału Prewencji w tej komendzie,
  • Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach – podinsp. Katarzynie Wesołowskiej, która pełniła służbę na stanowisku Zastępcy Naczelnika w tym samym wydziale,
  • Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach – nadkom. Mariuszowi Szczepańskiemu, który do tej pory był ekspertem zespołu do spraw wykroczeń w tym samym wydziale.

Rozkazy odczytał mł. insp. Sławomir Zynek – Naczelnik Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn pogratulował oficerom awansów i życzył im samych sukcesów na nowych stanowiskach kierowniczych.

(KMP)

mianowanie policjantów w siemianowicach

 

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika