Zmiany w organizacji ruchu drogowego w pobliżu cmentarzy

Uważaj we Wszystkich Świętych!

Od 31 października do 3 listopada pojawi się dodatkowe oznakowanie, które uniemożliwiać będzie parkowanie na pewnych odcinkach tych ulic oraz informować o parkingach w rejonach cmentarzy.

Komenda Policji w Siemianowicach informuje, że mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym w okresie Święta Wszystkich Świętych w rejonie cmentarzy zostanie zmieniona organizacja ruchu. Ruch na niektórych ulicach będzie zmieniony na jednokierunkowy. Wszystko po to, aby zapewnić płynność ruchu pojazdów i bezpieczeństwo odwiedzających.
Apelujemy również do wszystkich pieszych o założenie elementów odblaskowych, które zwiększą waszą widoczność i spowodują, że będziecie szybciej zauważeni przez kierowców, co da im odpowiedni czas na zareagowanie. Życie jest znacznie droższe niż odblask!
ul. Michałkowicka i Bohaterów Westerplatte rejon cmentarza przy kościele pw Zmartwychwstania Pańskiego

ul. Spokojna rejon cmentarza przy kościele pw Zmartwychwstania Pańskiego- ruch na ulicy Spokojnej zostanie zmieniony na jednokierunkowy- kierunek ruchu od. ul. Zwycięstwa do ul. Michałkowickiej wraz z odcinkiem drogi rowerowej dopuszczając ruch samochodów

ul. Maciejkowicka, Domina rejon cmentarza przy kościele pw. Św. Michała Archanioła- ruch na ulicy Domina zostanie zmieniony na jednokierunkowy z kierunkiem jazdy od. ul. Maciejkowickiej z możliwością parkowania po stronie prawej od ul. Maciejkowickiej wraz ze zmianami komunikacji autobusowej

 

ul. Cmentarna, Obwodowa rejon cmentarza przy parafii pw. Świetego Krzyża- ustawienie znaków B-36 zakaz zatrzymywania się i znaku D-18 parking

ul. Watoły, Węglowa rejon cmentarza przy kościele pw. Ducha Świętego- ustawienie znaków B-36 zakaz zatrzymywania się.

Warto także rozważyć skorzystanie z komunikacji publicznej podczas nadchodzącego weekendu. KZK GOP jak zwykle przygotował szereg dodatkowych kursów w rejony cmentarzy we wszystkich miastach aglomeracji.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika